Läkemedelsverket stoppar reklam

Läkemedelsverket i Uppsala vill stoppa en reklamfilm i tv där en läkare gör reklam för värktabletter. Det är just läkarens medverkan som enligt myndigheten gör att reklamfilmen strider mot läkemedelslagen, uppger Vetenskapsradion.

Enligt lagen ska marknadsföring av läkemedel vara saklig, balanserad och stå i överensstämmelse med god sed för marknadsföring.
-Ska en läkare ge råd så ska det vara ett balanserat budskap om vilka produkter som finns, säger Björn Beerman, professor på Läkemedelsverket.