Doctrinagymnasiet överklagar beslut

Doctrinagymnasiet i Uppsala överklagar nu Skolverkets beslut att stoppa utbyggnaden av gymnasieskolan.

Skolan ville förutom att utvidga verksamheten i Uppsala också starta minst 14 skolor till i Sverige, men stoppades av Skolverket då det uppdagades att en av delägarna hade privata skulder på nära 200 000 kronor.

Nu blir den här delägaren istället anställd på företaget med ansvar för det pedagogiska arbetet och kommer helt att sakna ekonomiskt ansvar.