SLU ska forska om klimatförändringar

Frågan om klimatförändringarna kommer från och med nu att vara ett ämne för forskning på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

Med nya forskningspengar som beviljats i dagarna ska SLU undersöka vad klimatförändringarna kan betyda för svenskt jordbruk. Bland annat finns risk för att helt nya insekter kommer hit i framtiden, säger Jenny Kreuger på SLU:
- Man kan säga att ett mildare klimat ger starkare insektsangrepp och svampangrepp. Vi har ju varit förskonade i Sverige med våra kalla vintrar, blir det varmare får vi ökade angrepp.

Forskningen kommer att bedrivas på SLU:s nya enhet i Uppsala, ”Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel”, där Jenny Kreuger är föreståndare. Flera av centrets forskare presenterade i dag sina forskningsområden vid ett seminarium på Ultuna, och bl a är det alltså klimatfrågan och dess inverkan på jordbruket som kommer att studeras. Risker och fördelar, för även fördelar finns. Blir det varmare så bryts också de kemiska bekämpningsmedlen fortare ner av naturen.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se