Slöjdmaskiner farliga på Bergaskolan

Bergaskolan i Uppsala måste öka säkerheten kring två av de maskiner som eleverna använder i träslöjden. Arbetsmiljöverket förbjuder Bergaskolan att använda en pelarborrmaskin och en träsvarv så länge inget görs åt säkerheten.

Om inte säkerheten förbättras så måste skolan betala vite på 10 000 kronor.