Diskussionen het om skriftliga omdömen

Skriftliga omdömen i ordning i skolan är helt fel väg. Det säger socialdemokratiska kommunalrådet Lena Hartwig. Hon är en av dem som reagerat efter att Upplandsnytt berättade att sådana omdömen kommer att införas i Uppsalas skolor.

Också bland gymnasieeleverna, som berörs av det här, har diskussionen gått igång idag.

- Jag tycker det är onödigt, säger Hanna Slais.

- Jag tycker däremot det är jättebra, det kommer bli en bättre arbetsmiljö, säger Max Wallin.

 

Alliansen enig

Allianspartierna i Uppsala har enats om att eleverna i Uppsalas skolor, i första hand i högstadiet och gymnasiet, ska få skriftliga omdömen i ordning inskrivna i sina terminsbetyg.

Lärarfacken vill varken säga slutligt ja eller nej idag. Men de menar att mycket måste redas ut innan något sånt här införs.

Till exempel hur bedömningarna ska bli lika i alla skolor, och att det är tveksamt om det kan införas redan i höst, som politikerna vill.

 

Krävs mycket arbete

- Det låter som en positiv tanke att göra mer än man gjort tidigare för att ge eleverna bättre förutsättningar att lyckas i klassrummen, säger Hans-Eric Lindahl på Lärarnas Riksförbund i Uppsala. Men det krävs mycket arbete innan det kan sjösättas och jag är tveksam till att vi hinner det innan hösten.

 

Oppositionen protesterar

Såväl miljöpartiet och vänsterpartiet och socialdemokraterna protesterar idag.

- Det här är ett sätt för vuxenvärlden att trycka dit barn, att tro att man löser ordningsproblem i skolan med att införa ordningsbetyg är ju helt fel väg, säger kommunalrådet Lena Hartwig, socialdemokrat.

- Vi kan ju titta på hur skolan ser ut idag. Socialdemokraterna har suttit vid makten ett antal år men jag tycker inte att det duger, säger Karolina Hilding folkpartistiskt skolkommunalråd.

- Det här skriftliga ordningsomdömet är ett i raden av de instrument vi tror behövs. Vi signalerar till eleverna att här kommer det ske en kommunikation mellan skolan och hemmet oavsett om de gillar det eller inte, avslutar Karolina Hilding.

 

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se