200 tjänster bort från Uppsalas skolor

Ungefär 200 tjänster kommer att försvinna inom förskolan och skolan i Uppsala kommun under det här året.

De största neddragningarna sker inom grundskolan, där räknar kommunen med att ta bort sammanlagt 142 tjänster det här året, skriver Upsala Nya Tidning. Anledningen till detta är dels att antalet barn i de nya årskullarna blir färre, dels att nya friskolor tar elever från de kommunala skolorna.