Stor inflyttning till Norrtälje

Alltfler flyttar till Norrtälje. År 2015 beräknas kommunen ha 63 000 invånare, det är drygt 8000 fler än idag. Befolkningsökningen beror till stor del på att allt fler barnfamiljer väljer att flytta dit, skriver Norrtelje tidning.