Usel arbetsmiljö på reningsverk

Östhammars kommun riskerar en straffavgift på en miljon kronor om de inte gör något åt den usla arbetsmiljön på reningsverken i Gimo och Österbybruk.

Ulf Brottman från Arbetsmiljöverket säger till Östhammars tidning att det är ofattbart att de anställda har jobbat under sådana här förhållanden.

Det handlar bland annat om undermålig ventilation och sönderrostade objekt som riskerar att falla ner skada personalen.

Östhammars kommun säger till tidningen att ett åtgärdsprogram nu är på gång.