Besvikelse efter nedläggningsbesked

Den så kallade tillnyktringsenheten, som under ett år funnits i anslutning till beroendekliniken i Ulleråkersområdet i Uppsala, läggs ner i slutet av februari.

Under senaste året har polisen kunnat skjutsa omhändertagna personer till enheten där de fått nyktra till men också fått en medicinsk kontroll och kontakt med socialtjänsten. Nu blir det istället den mer traditionella fyllecellen hos polisen som får gälla.

Ulf Olofsson, avdelningschef inom beroendepsykiatrin, är besviken, och säger till Upplandsnytt att han tycker att det är synd att man missar tillfället att fånga upp patienterna. Här finns en chans, menar han, att ge de som behöver en uppföljande vård så att de kan få rätt hjälp för sina eventuella missbruksproblem.

I vår kommer kanske ett lagförslag om den här typen av tillnyktringsenheter, så det kan bli så att enheten återuppstår i framtiden.