Viltolyckorna ökat kraftigt

Antalet viltolyckor i trafiken har ökat kraftigt under 2006. I landet som helhet var ökningen hela 21 procent jämfört med 2005. I Uppsala län rapporterades under 2006 1559 viltolyckor, att jämföra med 1313 under 2005. Det stora flertalet av olyckorna gäller kollisioner med rådjur - omkring 1400 - medan antalet älgolyckor var ungefär 100.