Det blir ingen Mälardalsregion

Det kommer med största sannolikhet inte att bildas en Mälardalsregion i framtiden.

Ansvarskommitténs pågående utredning, om hur Sverige ska vara indelat, har kommit fram till att en region i Sverige inte ska ha mer än två miljoner invånare. Det skriver tidningen Dagens samhälle. Eftersom Stockholm ensamt har 1,9 miljoner invånare, betyder det att Uppsala, Stockholm, Sörmland och Västmanland inte kan bilda en Mälardalsregion.