Bygglov för omstridda villor i Nåntuna

Byggnadsnämnden i Uppsala kommun godkände i dag bygglovet för de 43 villor som planeras i Västra Nåntuna. Byggplanerna är omstridda då flera engagerade närboende menar att det finns fornlämningar i området som kommer att förstöras av bygget.

Arkeologer från Upplandsmuseet som har varit på plats menar dock att det inte finns fornlämningar av sådan dignitet att de ska stoppa byggnationen. Moderaten Liv Hahne är byggnadsnämndens ordförande:

- Vi kan inte ifrågasätta de arkeologer som har gjort undersökningarna. Vi är helt övertygade om att de har gjort rätt.