Bygglov för byggnad i Linnéträdgården

Uppsalas byggnadsnämnd godkände i dag ett bygglov för en tillfällig servicebyggnad i Linnéträdgården i Uppsala. En glasbyggnad får nu uppföras i samband med Linnéjubiléet och får stå där i som mest två år. På så sätt har man nu löst den långa tvisten om en servicebyggnad, en tvist som lett till överklaganden och en hel del diskussioner.