Flest privatister men svårt att ta lappen

De som anmäler sig till körkortsprov i Uppsala län, kör näst sämst i hela landet. Anledningen är att ovanligt många övningskör privat, och privatister är generellt sett sämre förberedda när de ska köra upp.

Muhammed från Uppsala övningskör på samma vis som många andra i Uppland;
- Jag körde hemma
- Har du gått någonting på körskola?
- Nej, därför att jag kan övningsköra med pappa

Det är de som inte gått på körskola och anmäler sig via den som räknas som privatister. I länet kör fyra av fem upp privat, det är mest i hela landet, men långt över hälften blir inte godkända.

Mats Olhans är en av trafikinspektörerna som har hand om uppkörningar i Uppsala och han säger att det märks vilka som är privatister;
- Framförallt handlar det om framförhållningen, att planera sin körning. Det är väl den största bristen.

De som gått på trafikskola kör bättre och där är det bara en fjärdel som inte får godkänt.

Det märkliga är att uppland skiljer ut sig väldigt när det gäller andelen privatister. Peter Eriksson är chef på Vägverkets förarenhet i Uppsala och han säger att man inte vet varför det ser ut så här;
- En tanke kan ju vara att det är mycket tradition hur man tar sitt körkort. Har släktingar och vänner kört privat så gör man gärna på samma sätt. Vi ser inte det som något problem, men vi vill att man ska vara färdigutbildad när man kommer till oss. Klarar man inte provet så tar man upp en plats i kön i onödan, och det leder till långa väntetider.

Sedan drygt ett år måste den som ska vara handledare åt någon som övningskör privat, gå en introduktionsutbildning. Ännu är ingen ordentlig utvärdering gjord men trafikinspektör Mats Olhans tror att utbildnigen kommer göra skillnad:
- Det är ett väldigt bra sätt att få ett samarbete mellan privata utbildare och professionella utbildare. Det är ett steg i rätt riktning.
Ulrika Hyllert
ulrika.Hyllert@sr.se