Kanonskott över Uppsala

Idag promoveras 95 nya doktorer och 20 hedersdoktorer i Universitetshuset aula. För en halvtimme sedan ljöd kanonerna från slottsbacken i Uppsala. Bland hedersdoktorerna märks bland andra författaren och litteraturvetaren Merete Mazzarella och tidigare generaldirektören för Socialstyrelsen Barbro Westerholm.