37 miljoner till naturvård

Länsstyrelsen i Uppsala får nu sammanlagt 37,1 miljoner kronor från Naturvårdsverket för naturvård i länet.

Av det kommer ungefär 20 miljoner kronor att gå till bildandet av nya naturreservat. Framförallt då köp av mark och ersättning till markägare för intrång.