Vattenråd ska se efter Tämnarån

Ett nytt vattenråd skall bildas för att se efter Tämnarån, som rinner över Tierpsslätten. Vattenrådet skall bland annat se efter vattenkvaliteten och ta fram visoner och mål för ån.

Nu bjuder länsstyrelsen in lokala aktörer, myndigheter och allmänheten, till ett möte för att bilda ett vattenråd.  Enligt den nya vattenlagstiftning som Sverige fick i och med EU- medlemskapet så skall berörda myndigheter samarbeta med allmänheten i vattenfrågor. Mötet kommer att hållas den 30 januari i Östervåla församlingshem.