Uppsala kommun och ICA överens

Idag hade Uppsala kommun och företrädare för ICA-City ett möte efter att vissa ICA-butiker slutat att ta emot med rekvisitioner från Uppsala kommun.

ICA ansåg att kommunen var sena med att betala och kommunen tyckte att de fakturor som de får inte var kompletta. Nu har ICA-City och Uppsala kommun kommit överens om att göra ändringar i sina rutiner, vilket gör att personer med rekvisioner nu kan handla på ICA-City igen.