Utsatta medarbetare i Stadshuset

Var sjätte medarbetare i Stadshuset i Uppsala säger sig ha blivit personligen utsatt av stadsdirektören eller av sin närmaste chef.

Det visar den arbetsmiljöundersökning som Kommunhälsan har gjort och som kom till på grund av Upplandnsytts rapportering förra året om den dålig arbetsmiljön i Stadshuset.

I rapporten framkommer bilden av en delad arbetsplats. De flesta upplever att de har meningsfulla, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Många tycker också att stadsdirektören Kenneth Holmstedt och den omorgaisation som gjorts bidragit till rakhet och tydlighet. Men det finns också anställda som känner sig otrygga på jobbet.

Undersökningen där Kommunhälsan intervjuat 69 av de 71 anställda på kommunlednignskontoret kom till på grund av Upplandnsytts rapportering förra sommaren.

Vi kunde då berättade om hur anställda i Stadshuset sagt till oss att det blivit för hierariskt och att de inte vågade kritisera ledningen. Samt att de var rädda för att göra fel och för att bli utskällda av bland annat stadsdirektören.

Stadsdirektören sade då att de anställdas oro var obefogad men både politiker och fack krävde en arbetsmiljöundersökning.

Kommunhälsans undersökning visar att problemet fins kvar. 6 av de 69 medarbetarna har sagt att de blivit personligen utsatta av Stadsdirektören och oftast har det handlat om en specifik situation, som nu är utagerad.

Ytterligare fem har sagt att de känner sig på något vis utsatta av sin närmaste chef. Totalt blir det var sjätte medarbetare.

Vissa har i intervjuerna också pekat på att detaljstyrning och tillrättavisanden lett till att initaitivlusten minskar och till att de blir rädda för att göra fel. Enligt undersökningen är arbetsmiljön bättre på vissa, sämre på andra våningsplan.

Om de här slutsatserna leder till några förändringar i Stadshuset är oklart i nuläget. Kommunhälsan rekommenderar att lednignen tar tag i förbättringar för den psykosociala arbetsmiljön snabbt. För att problemen inte ska bli kvar eller komma tillbaka.