Medarbetarenkät ska nu utvärderas

Fack och arbetsgivare i Uppsalas stadshus ska nu analysera arbetsmiljöenkäten som bland annat visar att var sjätte medarbetare på kommunledningskontoret säger sig ha blivit personligen utsatt av stadsdirektören eller av sin närmaste chef.

- Sen måste problemen åtgärdas, säger Mona Sjölund på fackförbundet SKTF.

Upplandsnytt berättade igår om rapporten från kommunhälsan, som gjordes med anledning av vår rapportering förra sommaren om arbetsmiljöproblemen i Stadshuset.

I rapporten där 69 av 71 anställda intervjuats framkommer bilden av en delad arbetsplats. Många är stolta över sitt jobb, tycker att stadsdirektören Kenneth Holmstedt och den omorgaisation som gjorts bidragit till rakhet och tydlighet. Men det finns också anställda som känner sig otrygga på jobbet.

Vissa pekar på tillrättavisanden lett till att initaitivlusten minskar och att de blivit rädda för att göra fel. Och 6 av de 69 medarbetarna har sagt att de blivit personligen utsatta av stadsdirektören, oftast har det handlat om en specifik situation, som nu är utagerad.

Ytterligare fem har sagt att de känner sig på något vis utsatta av sin närmaste chef.

- Det är ju en allvarlig sak. Det här är ett material som är bra för att jobba med den här typen av frågor, säger kommunstyrelsens ordförande, moderaten Gunnar Hedberg.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se