Myggbesprutning aktuellt i Dalälven

Det kommer med största sannolikhet att genomföras kemisk myggbekämpning i området kring Nedre Dalälven även i år. Beslutet kommer formellt att tas i februari, men de senaste dagarna har Kemikalieinspektionen fått in flera remissvar från olika instanser.

Skogsstyrelsen säger ja, länsstyrelsen i Uppsala län säger ja men vill ha noggranna kontroller och uppföljningar. Jordbruksverket har också svarat ja, men de vill att det ska gå 14 dagar innan man släpper ut kor att beta på marken där man sprutat med medlet.

På måndag går remisstiden ut och då ska en handfull instanser till komma in med sina svar, bland annat Naturskyddsföreningen, Sandviken kommun och Heby kommun.

Myggplågan långvarig

Problemen med myggen i Nedre Dalälvsområdet har funnits i många år, minst 30. En av de första åtgärderna för att bli av med myggplågan var att lägga ut fällor, en sorts påse där myggan sögs in. Det gjordes i början av 1990-talet, men den första besprutningen med medlet BTI gjordes på prov år 2001. Sedan 2002 har man varje år, bortsett från 2004, sprutat i området och myggen har blivit betydligt färre.

Upplandsnytt har ringt runt till de instanser som ännu inte kommit in med sina remissvar för att se hur de ställer sig till myggbekämpningen i Nedre Dalälvern i år. De flesta är positiva men Artdatabanken, som arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige, säger bland annat att de tidigare år framfört mycket kritiska synpunkter men att de i inte har tagit ställning ännu i år. 

På Kemikalieinspektionen säger de ansvariga att det med största sannolikhet kommer att ske besprutning också i år.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se