Sprutbyte i Uppsala läns landsting?

Den känsliga frågan om missbrukare ska få byta till rena sprutor inom sjukvården diskuteras just nu i länet. Sen 1 juli förra året får landstingen nämligen själva besluta om eventuella sprut-utbytesprogram.

Men ännu är det inte bestämt hur det blir här. Conny Höjd bor i Uppsala och är före detta missbrukare:
- Jag hade ju aldrig fått C-hepatit om jag hade fått rena sprutor. Framförallt hade många av mina kamrater som är döda idag - levt. De har dött av C-hepatit och aids.

I Malmö och Lund har man haft försök länge med att missbrukare ska få byta ut använda sprutor mot nya. Med sprutbyten vill man begränsa spridningen av bland annat hiv och hepatit, man vill minska blodförgiftningarna som många dör av och så kan sjukvården kan följa en missbrukare en längre tid, vilket de inte kan idag.

Johan Lans är öppenvårdschef på landstingets beroendeklinik och han är positiv till sprutbyten:
- När personen väl blir motiverad att ta till sig behandling är det lättare att rehabilitera personen om de är friska.

Men alla är långt ifrån positiva, Kenneth Olsson är polis och har arbetat med narkotikafrågor i Uppland över tjugo år:
- Jag vet att sprutbyte utnyttjas av drogliberaler för att man ska liberalisera drogpolitiken. Man ser det som en dörröppnare.

Han menar att man inte sett några positiva effekter av sprututbyten på andra håll. Utvärderingarna är inte helt entydiga och resultaten verkar tolkas olika beroende på vem som läser dem. I början av 90-talet delade man ut sprutor i Uppsala under en kort period men Kenneth Olsson tyckte inte att det fungerade bra:
- Vi märkte att missbrukarna talade om för oss att nu skulle vi låta de vara, för nu var de legala narkomaner. Det ser jag inte som någon fördel.

Om det kommer bli byten av sprutor någonstans i länet är osäkert, ännu är inga beslut fattade i frågan. Johan Lans, öppenvårdschef på landstingets beroendeklinik, hoppas att man ska se till varje individs bästa:
- Det gäller att inte bara fokusera på ideologiska frågor utan att även se till de humanitära spekterna när det gäller våra narkomaner.


Ulrika Hyllert
Ulrika.Hyllert@sr.se