Brister i kommuners vattenverk

Det finns allvarliga brister i kommunernas tillsyn över vattenverken.

Det anser Livsmedelsverket i Uppsala. Många kommuner saknar fullständiga instruktioner för hur driften ska ske, och rutinerna för rengöring och underhåll fungerar inte som de ska. Det har framkommit efter inspektioner i 74 kommuner, bland annat Enköping, Uppsala och Östhammar.