Allvarliga brister på Forsmark

Nu kommer det fram allvarlig kritik mot säkerheten på Forsmarks kärnkraftverk.

I en intern rapport från oktober förra året framgår det att de allvarliga incidenterna vid kärnkraftverket förra året berodde på ”en längre tids degradering av företagets säkerhetskultur”.

Rapporten som gjordes i oktober och som hittills hållits hemlig visar bland annat att en alkoholkontroll av personal visade att av 25 personer så var tre påverkade av alkohol och fick skickas hem.
- Det är naturligtvis jätteallvarligt, säger Anders Jörle vid SKI.

Rapportförfattarna menar bland annat att grundorsaken till den mycket uppmärksammade kortslutingen i ett ställverk som ledde till ett snabbstopp i somras var brister i kvalitetslednignssystemet. Om man analyserat tidigare problem skulle det inte ha behövt hända.  Det var ursprungligen SVT:s Uppdrag granskning som fick ett tips om rapporten.

Rapporten visar också att det under moderniseringsarbetet som genomfördes på Forsmark förra året inträffade 22 olycksfall och 68 olyckstillbud, flera av dem beskrivs i rapporten som ”potentiella dödsolyckor”. Det handlar till exempel om två utsläpp av kvävgas, som skedde i somras.

Enligt rapporten är en orsak till den dåliga säkerheten att fokus på senare tid allt mer riktats mot ökad produktion, vilket lett till att brott mot regler och arbete, i strid mot rutiner, rättfärdigas.

SKI har nu beslutat att åtalsanmäla Forsmark för brister i samband med problemen som inträffade i somras i och med snabbstoppet av en reaktor. Men Anders Jörle på SKI säger att det inte har något med den nya rapporten att göra.
- Det är inget som vi ens får ta hänsyn till, för det är inte vårt område. Det är arbetsskyddsfrågor, så det är väl Arbetsmiljöverket som har hand om det.

Från Formarks kärnkraftgrupp vill man inte säga något idag, Göran Lundgren, ordföranden i Forsmarks Kraft AB, håller till viss del med rapportförfattarna:
- Vi har ju åtgärdat en lång rad olika fel och brister både före och efter den här incidenten. De här medarbetarna tycker att det finns saker vi borde ha gjort tidigare, och det kan de möjligen ha rätt i, säger han.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se