Kommunal nämnd inte oroad

Trots den allvarliga kritiken i den interna rapporten på Forsmarks kärnkraftverk, som uppmärksammades igår, så är ordföranden i Östhammars säkerhetsnämnd, moderaten Anna-Lena Söderblom, inte oroad.

Den lokala säkerhetsnämnden är kommunens möjlighet till insyn i verksamheten på kärnkraftverket, men efter rapporten, som kritiserar säkerheten, så anser inte Anna-Lena Söderblom att säkerheten är särskilt dålig.
- Nej, det är ingen skarp kritik mot säkerheten. Det är en skarp kritik mot den mentala, psykologiska inställningen till säkerhet. Det påverkar inte säkerheten som sådan eftersom de rutiner man arbetar efter i kontrollrummen har en mycket specifik rutin för  hur man arbetar, säger hon.

Igår berättade Upplandsnytt om den hittills hemliga rapporten som gjordes redan i oktober och som bland annat visar att det skett en längre tids degradering av säkerhetskulturen på Forsmark. Dessutom visade en kontroll förra året på Forsmark att tre av 25 kontrollerade personer varit påverkade av alkohol när de arbetat på kärnkraftverket. Anna-Lena Söderblom säger att det är bra att det här uppmärksammats och att man nu kan ta tag i det här med säkerhetstänket. Men samtidigt menar hon att det inte är någon större fara. Hon medger att hon själv inte läst rapporten.
- Jag har information om vad man jobbar med på Forsmark men jag har inte läst rapporten, säger hon.

Kenneth Gunnarsson, som är ordförande i Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, förstår inte hur Anna-Lena Söderblom överhuvudtaget kan uttala sig om rapporten när hon inte ens läst den.
- Förutsättningen för att man ska kunna uttala sig är ju att man har läst rapporten, framförallt om man uttalar sig så starkt om att det inte skulle finnas några säkerhetsproblem. Kommer det en sån här kritisk rapport  från en intern utredning måste man ta det på allvar. Jag blir lite beklämd när jag hör uttalandet från säkerhetsnämndens ordförande, jag tycker att det är lite naivt att ha en så stark tilltro till systemen, säger han.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se