Formuleringar om äldre lyfts bort

Uppsalas borgerliga styre har lyft bort alla formuleringar om att äldre invandrares behov särskilt ska uppmärksammas ur den plan som styr äldrenämndens verksamhet.

Det här får nu kritik från oppositionen, bland annat miljöpartisten Johan Lundqvist.
- Eftersom den här gruppen har särskilda problem tycker jag att man ska ha med det som ett särskilt uppdrag, säger han.

Det dokument som det här handlar om är äldrenämndens uppdragsplan, det är den som styr hur arbetet med omsorg om och stöd till äldre äldre sker i kommunen, och bland målen stod tidigare att ”äldre invandrares behov av vård och omsorg ska särskilt uppmärksammas”. Det är borta nu.

Den borgerliga majoriteten har också tagit bort den här formuleringen: ”Äldrenämnden vill särskilt uppmärksamma och skaffa sig fördjupad kunskap om äldre invandrares situation och behov”. Gunnel Jägare är moderat vice ordförande i äldrenämnden:
- Man ska inte plocka ut olika grupper, vi tycker att alla människor ska bli behandlade likadant, säger hon.

Det här argumentet är samma som Sverigedemokraten Joakim Larsson använde i budgetdebatten i höstas, när han ville ta bort en mening om att barn med annat modersmål än svenska särskilt ska uppmärksammas. Då protesterade alla partier mot det, men Gunnel Jägare tycker inte att det här är samma sak.
- Det är skillnad på barn och äldre.

Varför då?
- Jo för att om det kommer äldre till Sverige så har de inte hunnit lära sig svenska. Blir de sjuka och dementa kommer tappar de svenskan och kommer bara ihåg sitt modersmål.

Men gör det att deras behov inte bör uppmärksammas särskilt?
- Vi vill inte skilja på olika personer, men vi har det ju med oss att olika människor i olika grupper ska tas om hand på olika sätt, säger hon.

Gunne Jägare menar att det här inte betyder att den borgerliga majoriteten inte kommer att satsa särskilt på att stödja äldre invandrare, de kommer till exempel att satsa på särskilda vårdboendeavdelningar där äldre med andra modersmål kan få hjälp på sitt språk.
- Det som står i uppdragsplanen är ju styrande för det som utförs och om det inte står där har jag svårt att tro att det kommer att genomföras, säger Miljöpartisten Johan Lundqvist.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se