Betyg på gång till sjätteklassare

Sjätteklassare i Norrtälje kommun kan få betyg i skolan från höstterminen 2008. Ordföranden i barn- och skolnämnden, moderaten Ann S Pihlgren, vill genomföra det.

- Jag tror att om betygen hanteras på rätt sätt så kan det bara vara en fördel för eleverna, säger Pihlgren till Norrtelje Tidning.

Hon säger också att en fördel med tidiga betyg är att man då får en upplysning om vad eleven kan.