"Forsmarks ledning måste avgå"

Ledningen för Forsmark måste avgå. Det kräver generalsekreteraren för Greenpeace, Lennart Daléus.

- Det finns en kultur på kärnkraftsverket som nu gör att ledningen inte kan sitta kvar, menar Lennart Daléus.

Lennart Daléus är övertygad om sin syn på ledningen för Forsmark.

- Det är klart att de inte kan sitta kvar, det hör man ju på resonemanget. Om man mörklägger sådana här rapporter, struntar i dem, läser dem långt senare, så visar det på en kultur och ett sätt att se på de här frågorna som inte är acceptabelt, säger Daléus.

Lennart Daléus fortsätter:

- Nu är det klart att det inte löser problemen om de ansvariga avgår, vilket de bör göra. Det går att göra mycket annat också, till exempel sätta fokus på säkerhetsproblemen i de svenska reaktorerna. Det är närmast ett politiskt ansvar, att se till att vi får en genomgripande säkerhetsutredning, säger Daléus och han säger dessutom:

- Kärnkraften bör ju stängas förstås.