Juristelev nekas statligt skadestånd

Ytterligare en elev som uppger sig ha blivit diskriminerad av Uppsala universitets juristprogram 2003 har försökt få skadestånd från staten. Men den här eleven får inget skadestånd.

Justitiekanslern som tittat på fallet säger att eleven inte hade kommit in på juristprogrammet 2003 - trots att andra elever gick före tack vare sin utländska bakgrund.

Eleven som nu sökt skadestånd stod helt enkelt för långt ner på reservlistan.