Ledningen på Forsmark förstärks

Vattenfall förstärker nu Forsmarks ledning, och skjuter effekthöjningar på framtiden. Samtidigt väcks politiska krav om granskningar, redogörelser och på Forsmarksledningens avgång.

- Driften vid verket är säker, och jag har fullt förtroende för vd, säger dock styrelseordförande Göran Lundgren.

Forsmarks kraftgrupp AB har två åtalsanmälningar mot sig, sedan tidigare om misstankar om för högt effektuttag, och sedan måndagen för att verksledningen enligt Statens kärnkraftinspektion (SKI) inte tillräckligt snabbt kylde ned reaktorn efter problemen med reservkraftsystemen i somras.

Sedan i måndags kräver också Statens strålskyddsinstitut (SSI) i ett föreläggande svar på varför ett fel i verkets strålmätningsappartur kunde gå oupptäckt i flera år.

”Måste lätta på trycket”

Såväl SKI som SSI liksom interna rapporter vid Forsmark självt vittnar om att säkerhetskulturen vid verket tillåtits förfalla de senaste åren.

Att säkerhetstänkandet halkat efter medger också Göran Lundgren, chef för Vattenfalls elproduktion i Norden och styrelseordförande i Forsmark.

-Vi genomför nu förstärkningar i ledningsgruppen, och dessutom skjuter vi upp planerade investeringar. Vi tillsätter personer i ledningen som ska koordinera säkerhetsåtgärderna. Men vi orkar helt enkelt inte ta de nya investeringarna nu, vi måste lätta på trycket, säger Lundgren.

Investeringarna var tänkta att höja effekten vid verket med 10 procent mellan åren 2008 och 2010. De skjuts nu till 2009-2011.

Men driften vid Forsmarks tre reaktorer är i dag säker, säger Lundgren, och förtroendet för Forsmarks vd Lars Fagerberg är intakt.

-Vi backar honom fullt ut. Styrelsen står enhällig bakom det program han lagt fram.

Kärnkraft som energikälla

I takt med att klimatförändringarna hamnat i politiskt fokus har kärnkraften på senare tid vunnit mark i diskussionerna om hur Sveriges, och för den delen EU:s, växande elförsörjningsbehov ska täckas i framtiden. Nu framstår det som att branschen skjuter sig själv i foten.

-Det är tveklöst så att det påverkar förtroendet för kärnkraften som energikälla, och det är ju många politiska röster som vill ha det dit hän också. Och jag förstår ju att förtroendet far illa, säger Lundgren.

Händelseutvecklingen har också tänt en gnista i den politiska sfären, främst bland kärnkraftens kritiker och skeptiker.

Näringsminister Maud Olofsson (c) kräver att statliga Vattenfalls styrelse kommer till henne och redogör för sin syn på säkerheten, och hur bolaget på koncernnivå hanterar säkerhetsfrågan i sina kärnkraftverk.

Kräver sparkad ledning

Tidigare statsrådet Ulrica Messing (s) krävde från sin nuvarande plattform som ordförande i riksdagens försvarsutskott att miljöminister Andreas Carlgren och SKI ska komma till henne och redogöra för sin syn på utvecklingen.

Messing vill också se en ”extern oberoende granskningskommission” som tillsammans med SKI ska se över säkerheten vid alla Sveriges kärnkraftverk.

Forne centerledaren och nuvarande vd:n för Greenpeace, Lennart Daléus, kräver liksom miljöpartiets Maria Wetterstrand att ledningen för Forsmark sparkas. Daléus vill också att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning kring ”kärnkraftsfrågan”.

 

Karl Vicktor Olsson/TT