Professor kan åtalas för tjänstefel

Den statliga ansvarsnämden vill att en åklagare skall utreda om en professor vid Uppsala Universitet har begått tjänstefel.

Det var inför ett möte där en avhandling skulle godkännas på Uppsala universitet som professorn och en kvinnlig anställd, omöjliggjorde att beslut om avhandlingen skulle kunna tas. De gjorde det genom att planera att kvinnan skulle lämna mötet så att det blev för få ledamöter för att kunna fatta beslut.

Professorn har förklarat sitt handlade med att avhandlingen delvis skulle vara plagierad. Men det var inget som han nämnde under betygsnämndens mötet. På det följande möte godkändes avhandlingen av en majoritet av betygsnämndens ledamöter.

Eftersom universitet inte själva kan agera mot professorn lämnades ärendet över till statens ansvarsnämnd, som har gjort bedömningen att mannen gjort ett tjänstefel och nu lämnat ärendet till en åklagare.

När det gäller den kvinna som agerade tillsammans med professoren har inga beslut tagits.

Johan Eriksson
johan.eriksson@sr.se