Säkerhetsnämnd ej medveten om rapport

Östhammars kommuns säkerhetsnämnd, det vill säga kommunens egen insyn i säkerhetsarbetet på Forsmark, har inte fått se den interna rapporten förrän nu.

Det är miljöpartisten Arno Unge, som sitter i kommunstyrelsen, kritisk till.

-Det tycker jag är svagt, det här visar att man håller rapporten intern, för intern.

Ledamöterna i den lokala säkerhetsnämnden i Östhammar har som uppdrag att hålla sig underättad om det kärntekniska säkerhetsarbetet på Forsmark samt att informera allmänheten om det. Nämnden är medborgarnas möjlighet till insyn.

Men när rapporten blev klar i oktober förra året fick inte nämnden reda på att rapporten existerade. Socialdemokraten Barbro Andersson Öhrn var ordförande under förra mandatperioden. Hon fick frågan om när hon fick tillgång till rapporten.

- Just den här rapporten fick jag i min hand idag.

Du tycker inte att det är märkligt att de inte lämnar över den till säkerhetsnämnden när du satt som ordförande, den var ju klar i oktober?

- Ja, och nu kommer den ut och då får vi hantera det.

Och den borde inte kommit ut tidigare, när du satt som ordförande?

- Ja, men nu kommer den nu. Den har ju inte varit känd sedan nu.

Men du måste ju ha en åsikt om att ni i säkerhetsnämnden inte fått den?

- Nej nu kommer den nu, och då får vi hantera den nu.

Och det är inte lite väl sent?

- Men nu får vi den nu och då hanterar vi den nu.

Det är det enda du kommer säga?

-Ja, säger Barbro Andersson Öhrn som var ordförande i säkerhetsnämnden under förra mandatperioden.

Trots Barbro Andersson Öhrns ovilja att kommentera att rapporten inte redovisades för henne tidigare, så säger hon att i och med det här så måste säkerhetsnämnden nu utöka sitt arbete i framtiden.