Fler prov för Uppsalaelever

Fler prov för eleverna i Uppsalas skolor framöver. Det är en av effekterna av Skolverkets kritik i höstas. Skolverket menade då att kvaliteten skiljer för mycket mellan olika skolor i kommunen och att kommunen har för dålig koll på varför.

Kritiken från Skolverket kom i höstas, nu har kommunen bestämt vad som ska göras för att rätta till bristerna. För att kommunen ska få bättre koll på elevernas resultat ska de få göra fler tester, flera nationella, diagnostiska övningar och prov ska göras i alla årskurser i alla skolor

Dessutom kommer särskilda riktade insatser att göras på de skolor som har sämst resultat i förhållande till vad Skolverket förväntat sig. På de skolor som Skolverket pekat ut för att de behöver förbättra det pedagosiska ledarskapet ska ledarutbildningar hållas i år.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se