Länsstyrelsen säger ja till jakt på varg

Länsstyrelsen har idag gett tillåtelse till att skjuta den varg som har angripit flera jakthundar i Sala-Heby-området.

Det är i en skrivelse till Naturvårdsverket som Länsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt på vargen, och nu är det upp till Naturvårdsverket att fatta det avgörande beslutet.