Skola och bygdegårdar får miljöpris

Uppsala läns bygdegårdsdistrikt och Strömbruks skola tilldelas Uppsala stifts miljöpris för 2006.

I motiveringen står det att Strömbruks skola oförtrutet lärt sina elever att odla egna grönsaker, källsortera och ta hänsyn till naturen.

Uppsala läns bygdegårdsdistrikt får priset för att de jobbat för att alla bygdegårdar i länet skall bli miljöanpassade. De båda kommer att få dela på 20 000 kronor.