Gysinge fullt av vatten

I måndags svämmade Kraftverkskanalen i Gysinge över. Det tillsammans med en ispropp som täppt till mynningen av ån gjorde att det blev en ordentlig översvämning. Trots att vattnet nu sjunkit undan en del är faran inte över.

- För tillfället rinner det runt 350-400 kubikmeter vatten i sekunden förbi Gysinge, säger Rolf Hellström som är räddningschef i Österfärnebo.

Vad är normalt?
- Det är dubbelt nu mot normalt, och risken är att det blir ännu mer om det blir töväder.

Vad säger du med dina erfarenheter härifrån Gysinge; har en sån här översvämning inträffat tidigare?
- Inte vad jag vet, och jag pratade med en farbror som var runt 90 år och han sa att han hade aldrig upplevt något liknande.

Tack vare det milda vädret är det, som det ser ut nu, ingen fara för nya översvämningar, men om det fryser på finns risk för nya isproppar.