Akademiska får kritik för dödsfall

Akademiska sjukhuset i Uppsala får kritik för dålig kommunikation mellan avdelningar efter att en kvinna dött.

Det är Socialstyrelsen som anser att det finns stora brister när det gäller kommunikationen mellan olika specialiteter på sjukhuset.

Socialstyrelsen har utrett en Lex Maria-anmälan som gällde en 69-årig kvinna som avled efter fraktur på en halskota.