Föräldrar besvikna på Tierps kommun

Föräldrar i Tierps kommun tar nu strid för mer resurser till skolan. Några föräldrar som har barn med bland annat adhd har gått samman i en grupp eftersom de inte tycker att barnen får tillräckligt med stöd.

Maria Hedman är missnöjd med det stöd hon fått av skolan för sin son.

- Det var ingen som trodde att han hade adhd, de trodde han var allmänt tjurig, säger Maria Hedman.

Det var i årskurs två problemen började. Sonen blev mobbad av de andra barnen, något som inte skolpersonalen inte såg och det gick trögt att läsa och skriva. Skolan reagerade inte på att sonen inte kunde skriva förrän han gick i tredje klass. något maria Hedman är mycket besviken på. Det dröjde till årskurs fem innan han fick diagnosen adhd. Problemen blev bara större och efter alla bekymmer i skolan och för lite stöd klarar han idag inte av att gå till skolan alls.

- Som det är nu har jag hemundervisning tre timmar i veckan. Han vägrar gå till skolan, säger Maria Hedman. 

Maria Hedman har gått med i den nystartade gruppen med föräldrar som har barn med olika svårigheter. Rebecka Säfström har varit med och startat gruppen.

- Vi kände att det händer inte så mycket, vi kommer ingenstans som enskilda föräldrar. Det är en konstant kamp mot skolan, så vi slog ihop oss istället och går vidare med det här till en politisk nivå. Skolan kan inte göra mer, på grund av begränsade resurser, säger Rebecka Säfström.

Gruppen hoppas på ett samarbete med skolorna runt om i kommunen, och att de tillsammans ska kunna påverka politikerna, som bestämmer hur mycket pengar varje skola får. På Örbyhus skola är Gunnel Linder rektor, hon tycker att de ger de barn som behöver - extra stöd, utifrån de ekonomiska ramar de har.

- Vi gör så gott vi kan, säger Gunnel Linder.

Maria Hedmans son går på Örbyhus skola. även om han nu har hemundervisning. Men Gunnel Linder vill inte kommentera några enskilda fall. I Tierps kommun får skolorna pengar utifrån hur många elever de har. Det tas ingen hänsyn till om skolan har extra många barn med särskilda behov. Men Gunnel Linder hoppas att man kommer ta hänsyn till det i framtiden.

- Det finns en tilldelning per elev, den ser likadan ut oavsett vad man har för elevunderlag och vilka förutsättningar som finns, säger Gunnel Linder, rektor på Örbyhus skola.

Ulrika Hyllert
ulrika.hyllert@sr.se