Galleria i Hallstavik försenas

Nu ser det ut som om den planerade nya gallerian i Hallstavik försenas med ungefär 6 eller 7 månader.

Enligt Norrtelje Tidning är många av de företagare som ska flytta in nu kritiska mot hur byggets skötts, men enligt Roslagsbostäder, som ligger bakom bygget, kommer företag som kommer i kläm av förseningen att kompenseras för det.