Inga extra pengar till skolbarn i Tierp

Nu svarar politikerna i Tierp på föräldrakritiken om bristande resurser i skolan. Upplandsnytt berättade i morse att föräldrarna nyligen bildat en särskild grupp som ska agera för mer pengar till skolan, bland annat till barn som är i behov av extra stöd.

Socialdemokraten Pia Wårdsäter, ordförande i barn- och ungdomsutskottet i Tierps kommun, säger att hon välkomnar föräldrarnas initiativ.
- Det är tråkigt att de tycker det är dåligt, men jag tycker det är bra att de bildar en föräldragrupp.

Det var föräldrarnas egna erfarenheter av bristande hjälp bl a till barn som behöver extra stöd som ledde till att föräldrarna såg det som nödvändigt att bilda en grupp. Det sa Rebecka Säfström i Upplandsnytt i morse:
- Det händer inte så mycket och vi kommer ingenstans som enskilda föräldrar.

Pia Wårdsäter säger att det händer saker som ska förbättra stödet till eleverna i skolan.
- Vi har ju gjort en organisationsförändring i kommunen nu, vilket innnebär att vi kommer att ha ett centrum för barn där vi samlar alla resurser. När man  tar kontakt med kommunen behöver man inte ta kontakt med flera olika personer som man gjort förr.

Skjuter ni till mer pengar?
- Det finns inget i budgeten om att skjuta till mer pengar, men genom att samla allt på det här sättet sparar vi pengar, säger hon.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se