Oreda i alliansen

Det råder oreda inom alliansen, det menar det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Hartwig som nu riktar skarp kritik mot hur Uppsalas nya majoritet arbetar.

Lena Hartwig berättade för Upplandnytt om hur gatu- och trafiknämnden i veckan beslutade att ta bort begreppet shared space, det vill säga gemensamma platser med låg fart, från planerna gällande Dragabrunn. Men dagen efter kom direktiv från kommunstyrelsen där det som tagits bort, låg kvar. Lena Hartwig tycker att det finns stora brister när det gäller ansvarsfördelningen inom majoriteten.

-Den högra handen vet inte vad den vänstra gör och det här är ju fruktansvärt olyckligt. Säger Lena Hartwig.

Det moderaten kommunalrådet Cecillia Forss svarar på kritiken genom att säga att de nu har representation i den styrgrupp som skall överse Vison Dragabrunn som exemplet är hämtat ifrån.

-Jag tycker att vi har fått en klarare ansvarsfördelning för nu har vi en nämd som har ansvaret. Säger Cecillia Forss.

Lena Hartwig med har nu yrkat att ansvarsfördelningen måste bli tydligare när det gäller alliansens arbete.

-Vad gör gatu-och trafiknämnden? vad gör kommunstyrelsen? för så här kan vi inta ha det. Frågar Lena Hartwig.