Premiär för digitala hastighetsskyltar

Nästa vecka, den 8 maj, får Uppsala län sina första digitala hastighetsskyltar, som gör att hastighetsgränsen kan anpassas efter trafiksituationen.

Skyltarna kommer att sitta på 55:an, vid södra infarten til Örsundsbo. Per Ahlénius är projektledare på Vägverket:
- Tanken med variabel hastighet är ju att efterlevnaden ska bli bättre. Det visar ju också undersökningar där man har mätt hastigheten på de platser där man har sådan här skyltning.

Vägverket håller sedan 2003 på med försök där hastighetsgränserna varieras. Det här testas på 19 platser i landet - och nu kommer alltså de första digitala skyltarna i Uppsala län.

Vägverket har valt fyrvägskorsningen vid Örsundsbro på 55:an, bland annat eftersom det skett många incidenter där. Tidigare hade de tänkt förbättra situationen genom att bygga en rondell, men det finns det inte pengar till, så nu införs den varierande hastighetsbegränsningen i stället.

Idag är det 70 -begränsning där, nu blir det i stället generellt 90, men de digitala skyltarna med en 70-begränsning tänds när detektorerna som kommer att finnas i vägbanan talar om att det behövs.  Per Ahlénius projektledare på Vägverket:
- När man har en detektering av ett fordon som kommer från en sidoväg så växlar den här digitala skylten och visar då 70 kilometer i timmen så det är tänkt att förbättra framkomligheten i korsningen för den trafiken också.

På andra håll finns digitala skyltar som kan styras från Vägverkets trafikledningscentraler och ändras beroende på väger och väglag, men så blir det inte med de här, de styrs bara av om det kommer bilar som ska in på 55:an. Det här försöket ska pågå åtminstone till årsskiftet.

Lisa Helgesson
Lisa.Helgesson@sr.se