Fånge fick ut sekretessbelagda uppgifter

En fånge på Norrtäljeanstalten har anmält en kriminalvårdare och hans chef till Jutitieombudsmannen, JO. Den intagne, som är dömd för mord, skriver i anmälan att vårdaren vid två tillfällen gett honom sekretessbelagda uppgifter på adress till offrets anhöriga, något som han ställer sig frågande till.

Anders Ekström, kriminalvårdsinspektör på Norrtäljeanstalten, säger till Upplandsnytt att han inte vill kommentera det enskilda ärendet, men säger att ”rent generellt ska inte fångar få sådana uppgifter som gäller deras offer eller offrens anhöriga”.

Fången menar att han inte ska ha tillgång till dessa uppgifter och när han påtalade det för kriminalvårdaren och hans chef hävdar han att han blev hotad med disciplinstraff om han tog ärendet vidare.