Filmade fångar - får löneavdrag

En anställd på Kriminalvården i Norrtälje gick för långt när han på egete initiativ videofilmade och spred filmer på jobbet. Filmerna visar hur hans egen hund söker efter narkotika på en intagen. Nu har han fått en disciplin-påföljd av sin arbetsgivare.

Den anställde har under 2005 och 2006 jobbat som hundförare inom Kriminalvården. Mannen fick i uppdrag att filma hur kriminalvården jobbar, men han gick för långt.

Han filmade och ljudsatte själv och kommenterade det som syns - och sedan spred han filmerna inom kriminalvården.

En av filmerna visar hur en besökare kommer till Österåker-anstalten, hur en narkotikahund sniffar fram att hon har narkotika på sig och att hon senare hämtas av polis. Hennes ansikte syns tydligt på filmen.

Vid ett annat tillfälle har den anställde filmat hur en intagen söks på narkotika av hans egen privata hund.

Mannen fick visserligen i uppdrag att filma hur jobbet går till, men han har gått utanför uppdraget - konstaterar Kriminalvården.

Nu får den anställde tio dagars löneavdrag för sina överträdelser. I sin bedömning menar kriminalvården att den anställde brustit i att uppträda sakligt, korrekt och förtroendeingivande.