Många vill starta friskola

För en tid sedan löpte ansökningstiden ut för att få starta friskolor i Sverige - och till Skolverket kom det i år in totalt 21 ansökningar som gäller nya friskolor i Uppsala län. Med den siffran hamnar vårt län på en fjärde plats i landet över de som har flest ansökningar.

Lovisa Westerlund är en av initiativtagarna bakom Bålsta Friskola, en skola för elever från årskurs 6 till 9:
- Vi vill ha en mer strukturerad skola, med dels omvärldspedagogik där man ska förankra pedagogiken till verkligheten. Dessutom det här med strukturen, barnen ska komma till skolan och veta vad dagen går ut på. det är kunskapen och inlärningen som är det primära helt enkelt.

Thoren business school, NTI-gymnasiet, Håbo och Bålsta friskolor och i Ur och Skur. Ja, det är bara några av de verksamheter som snart kan vara igång i Uppsala län, det vill säga om de får tillstånd av Skolverket.

Den första april, då ansökningstiden gick ut, var det 21 friskolor som ansökt om att få starta i länet. De allra flesta gäller Uppsala men även Bålsta finns med, dessutom Enköping och Knivsta.

Inriktningarna är också spridda. Här finns media, friluftsliv, naturvetenskap, ekonomi och bygg.

Totalt från hela landet har 570 ansökningar kommit in i år, vilket är rekord. De allra flesta gäller Stockholm, på andra plats finns Västra Götaland, sedan följer Östergötland och på fjärde plats har vi Uppsala län.

Birgitta Fredander på Skolverket säger så här angående de ansökningar som gäller Uppsala län:
- Det är relativt mycket kanske särskilt när det gäller grundskolor just i år. Jag tror att man ser den här ökningen just för att många politiker i de här länen, som Uppsala, uttalat sig positivt om friskolor. Det hjälper till.

Alexander Gagliano
Alexander.Gagliano@sr.se