Operan söker uppländska besökare

Kungliga operan tar ett unikt grepp för att få en uppfattning om sin publik och hur publiken skulle kunna bli större. Förhoppningen är att man ska hitta tusentals framtida besökare bara i Uppsala.

Operan frångår det vanliga sättet att definiera en målgrupp, utifrån exempelvis åldrar, kön och inkomster,  till att göra det utifrån värderingar och beteenden.

- Vi är övertygade om att det finns många människor härute som har fördomar gentemot opera och balett men som bara de kommer över tröskeln skulle älska att komma hit, säger operans marknads- och försäljningschef Michael Persson.

Under nästa säsong ger Kungliga Operan bland annat sista delen av Wagners ring ”Ragnarök” och den uppsättningen kommer säkert att gå för fulla hus, men annars räknar operan med att det bara i Uppsala- och Stockholmsområdet finns ungefär 600 000 potentiella opera- och balettbesökare, och nu vill de veta vilka som ingår i dess lojala målgrupp men också vilka som skulle kunna tänka sig att komma.

- Så att vår uppgift är sedan att hyvla ner de här trösklarna för att de sedan ska komma över tröskeln till Kungliga operan och ta del av de dans- och balettföreställningar och operaföreställningar som vi har, säger Michael Persson.

Ungefär 800 personer kommer att få tycka till om ett tiotal tänkbara besökare. En hypotes kan vara en kvinna i 50-årsåldern som går på operan med sina väninnor, inte för att visa upp sig utan för att verkligen se föreställningen och som pratar om den i flera veckor efteråt.

- Och sedan får vi bekräftat om den här kärnbesökaren finns eller inte.

Det kan vara första gången som den här typen av undersökning görs på kulturområdet. Annars används den exempelvis inom modebranschen, säger Michael Persson.

Ur undersökningen kommer Kungliga operan att vaska fram tre-fyra huvudmålgrupper.

- Det gäller för oss att veta hur vi ska kommunicera med dem, säger Michael Persson.

Berit Nygren
Berit.Nygren@sr.se