PRO-kritik mot vårdcentralsköer

Väntetiden till vårdcentralerna i Uppsala län fortsätter att vara långa, trots att det var en av de viktigaste valfrågorna för den borgerliga allians som tillträdde efter valet. Nu kritiseras landstingsledningen av PRO i Östervåla/Harbo. Ordföranden Sven-Olov Olsson menar att de borgerliga svikit sina vallöften.

- Hittills har de ju gjort det. De kan ju rätta till det, men det hraju inte kommot med någon skjuts i alla fall...

Sven-Olov Olsson har själv nyligen fått känna av väntetiderna till vårdcentralen i Östervåla. Då han skulle få en tid för återbesök nyligen så var det fyra veckors väntetid, och då det visade sig att han inte kunde den dagen så förlängdes tiden till åtta veckor.

Ett skäl till väntetiderna i Östervåla har varit svårigheterna att rekrytera läkare. I augusti tillträder en ny läkare, och därmed blir läkarbemanningen fulltalig. Men just bristen på läkare är ett stort problem både i Uppsala län och i landet som helhet, För närvarande har Uppsala län 14 läkartjänster vakanta på vårdcentralerna, något som försvårar en bättre tillgänglighet.

Folkpartiets landstingsråd Ismail Kamil säger att det var nödvändigt att först utreda vad som var fel inom primärvården och tycker inte att det går att tala om svikna vallöften.

- Vi måste ju först ha en diagnos på en sjukdom innan vi ger behandling. Nu har vi diagnosen, och behandlingen kommer.

Ismail Kamil säger också att det blir lättare att konkurrera om läkarna om landstinget i Uppsala län förbättrar sitt rykte som arbetsgivare. Och han tycker sig inte se en risk för att läkarbristen ska omintetgöra vallöftena om förbättrad tillgänglighet under den här mandatperioden.

- Nej, läkarbristen är ju en del av hindren, men jag tror att vi kan komma över de problemen med hjälp av effektiviseringar. Det tror jag faktiskt.


Kontakta reportern:
marten.nilsson@sr.se