Svårt hålla flygledare kvar i Sverige

Det råder svår brist på utbildade flygledare i många länder - inte minst i Sverige. Nu drar Luftfartsverket i gång en kampanj för att rekrytera 100 nya flygledare. Peter Lennartsson, ordförande i ST Flygledning, välkomnar satsningen, men tror att många av dem kommer att börja jobba utomlands direkt efter utbildningen. I exempelvis Danmark är lönerna betydligt högre.