Notes grundare säljer sina aktier

Elektronikföretaget Notes grundare Sten Dybeck har sålt i stort sett samtliga aktier i bolaget, som har verksamhet i bland annat Norrtälje. Tidigare kontrollerade ”Dybecksgruppen” över 20 procent av aktierna.

Vid Notes årsstämma för ett par veckor sedan byttes styrelseordföranden Dybeck och övriga styrelsen ut under kuppartade former, på initiativ av en grupp missnöjda aktieägare.