Veterinär ny jägarordförande

Torsten Mörner från Uppsala blir ny ordförande för Svenska Jägareförbundet. Idag arbetar han som statsveterinär på Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala.

Svenska Jägareförbundet har ungefär 200 000 medlemmar. Torsten Mörner efterträder Owe Wiktorin på ordförandeposten.